Statutom Škole se pobliže uređuju statusna obilježja, naziv i sjedište zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost, unutarnje ustrojstvo, uvjeti i način obavljanja djelatnosti, prava i dužnosti učenika i djelatnika Škole.

Priloženi dokumenti:
Sluzbenik za informiranje.pdf
Zahtjev za pristup informacijama.jpg
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.jpg
Godisnje izvjesce.pdf