Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11.) uređuju se postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi nabave robe, radova ili usluga, pravna zaštita u vezi s tim postupcima i nadležnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za sustav javne nabave.

 

 

NARUDŽBA ROBA I USLUGA

Tijekom 2012 godine Osnovna škola Sesvetski Kraljevec imati  će slijedeće sektore za narudžbu roba i usluga:

  1. Administracija i nastava

 Narudžba se vrši u tajništvu putem narudžbenice koju potpisuje ravnatelj škole, a  tajnica škole prosljeđuje dobavljaču roba ili usluga. Primitak roba ili usluga  potpisuje tajnica škole i preuzimač robe ili usluge na dostavnici koja se prilaže uz narudžbenicu u knjigu narudžbi te služi za provjeru prilikom plaćanja računa u računovodstvu.

  1. Kuhinja

      Narudžbu vrše kuharice putem narudžbenice koju potpisuje ravnatelj škole, a kuharice ju prosljeđuju dobavljaču robe ili usluge. Primitak robe ili usluge potpisuje kuharica na dostavnici koju prilaže uz narudžbenicu u knjigu narudžbi te služi za provjeru prilikom plaćanja računa u računovodstvu.

3.  Spremanje objekta

  Narudžbu vrše spremačice putem narudžbenice koju potpisuje ravnatelj škole, i prosljeđuju narudžbenicu dobavljaču robe ili usluge. Primitak robe ili usluge potpisuje spremačica na dostavnici koju prilaže uz narudžbenicu u knjigu narudžbi te služi za provjeru prilikom plaćanja računa u računovodstvu.

  1. Održavanje objekta 

   Narudžbu vrše domari putem narudžbenice koju potpisuje ravnatelj škole, i prosljeđuju narudžbenicu dobavljaču robe ili usluge. Primitak robe ili usluge potpisuje domar na dostavnici koju prilaže uz narudžbenicu u knjigu narudžbi  te služi za provjeru prilikom plaćanja računa u računovodstvu

 Knjiga narudžbi se mora strogo čuvati. Kada se knjiga narudžbi ispuni do kraja vraća uz potpis ravnatelja škole i pisani trag o predaji u računovodstvo škole.

 

Sesvetski Kraljevec,19.01.2012.

 

Ravnatelj škole

Ivica Vlašić

Priloženi dokumenti:
TABLICA JAVNA NABAVA 2012.xls
Procedura zaprimanja i provjere racuna.doc
Procedura stvaranja ugovornih obaveza.doc
REGISTAR UGOVORA.pdf
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013.god.doc
JAVNA NABAVA 2014..pdf
Financijski izvjestaj 2015.doc
Financijski izvjestaj 2015.xls
JAVNA NABAVA 2016.pdf
Financijski izvjestaj 2016.docx
Financijski izvjestaj 2016.xls
PLAN JAVNE NABAVE ROBA-2017.pdf
FIN PLAN 2018-2020 OSNOVNE SKOLE.xlsx
Financijski izvjestaj 2017.docx
Financijski izvjestaj 2017.xls
PRAVILNIK-INTERNI O JAVNOJ NABAVI.docx
TABLICA JAVNA NABAVA 2018.GODINA.xls