Voditeljica novinarske grupe: Marina Slišković
Suradnica: Ivana Dragić
Uredništvo: Mia Markoč, Maja Jurković,
Daniela Guja, Lea Peranović, Lea Cvitkušić,
Patricia Šimara, Katarina Sara Gagulić,
Matea Marjanović, Tadea Lažeta


 

 

 

 

 

   

Priloženi dokumenti:
Virus.pdf
VIRUS- br 2.pdf
Virus br.3.pdf
Virus 4.pdf
Virus 5.pdf
Virus 6.pdf
Virus 7.pdf
Virus 8.pdf
VIRUS 9.pdf